Tjenester

Vi foredler strategi til levende kommunikasjon og er ikke redde for å utfordre vedtatte sannheter.

Strategi og analyse

Det første vi gjør er å forstå markedssituasjonen din, dine strategier, mål og utfordringer. I denne fasen samarbeider vi tett med oppdragsgiver – jo mer innsikt du kan gi oss, jo bedre er vi i stand til å løse utfordringene dine. Vi bruker ulike verktøy og teknikker for å kartlegge muligheter i markedet og målgruppene du ønsker å påvirke.

Konseptutvikling og kreativ kommunikasjon

Utvikling av kreative konsepter handler om å forenkle strategien, utfordre sannheter og fortelle det kjente på nye måter. Vi bruker innsikt til å forstå hvilken rolle produktet eller tjenesten din spiller i folks liv og lage engasjerende budskap rundt dette. Vi ser på kommunikasjonsbehovet ditt fra ulike vinkler og finner nye måter å fortelle din historie på.

Digital markedsføring og målstyring

Vi hjelper deg med å finne ut hvem du skal nå, hvilke kanaler du skal bruke og når du treffer målgruppa mest effektivt. Sammen legger vi en strategi for distribusjon på tvers av eide, betalte og fortjente kanaler med definerte KPI-er som reflekterer dine forretningsmål.

Teknologi og brukeropplevelse

Vi jobber med små og store bedrifter i ulike bransjer og som er på forskjellige stadier i sin digitale reise. Felles for de alle er behovet for en samarbeidspartner med grunnleggende god forståelse av digitale økosystemer og hva som skal til for å lykkes med digitale produkter, tjenester og plattformer. Vi tilpasser prosess, metode og teknologi til kundens behov og utfordringer, med et mål for øyet – å raskt kunne tilføre forretningsverdi.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om våre tjenester? Ta kontakt med oss.

Kontakt oss