Noen må kjøre. Må du?

Kunde
Miljøpakken

Befolkningen i Trondheim vokser raskt. Flere folk betyr mer trafikk, lengre køer og dårligere luft – hvis vi ikke gjør noe.

Utfordringen

Miljøpakken har som mål å kutte køer og utslipp av klimagasser og har forpliktet seg til nullvekstmålet: Personbiltrafikken skal ikke øke selv om byen vokser. Mange kjører overalt, uten tanke for at det er nettopp de som skaper kø og hindrer de som faktisk MÅ kjøre.


Med denne kampanjen vil vi få folk til å tenke over om de kjører bil fordi de må – eller av gammel vane.