Hva hører du?

Kunde
Trondheim kammermusikkfestival

Nytt år, ny Kamfest, ny mulighet til å åpne enda flere øyne og ører for en av Norges aller beste festivaler. 

Utfordringen

Skape oppmerksomhet og interesse for festivalen. Synliggjøre festivalens personlighet og tema. Ha balanse mellom festivalen som helhet og enkeltkonsertene.

Løsningen

Vi satte fokus på den personlige opplevelsen av musikken, både tekstlig og visuelt. 

Hva gjør musikken med deg? Lar du deg inspirere eller utfordre? Hvilke tanker og følelser utløser konserten? Hører du noe annet enn sidemannen? Hva hører du? 

Dette kledd i en uttrykksform kalt glitch art som kler festivalen mest sentrale artist – komponisten Michael van der Aa og hans multimediale lydunivers.

Resultat

Et kommunikasjonskonsept – HVA HØRER DU? – som ga festivalen mange strenger å spille på budskapsmessig, fra åpningstaler og utendørskampanjer til sosiale medier og video.  

Et visuelt og verbalt uttrykk som understreker festivalens grunnleggende ambisjon om alltid å utfordre og engasjere.