Antologi

Kunde
BUFetat

Den internasjonale konferansen ‹Universal Design 2012› samlet 450 deltagere fra mer enn 40 land. Konferansens formål var å inspirere arbeidet for et universelt utformet samfunn. Vi designet antologien, en samling artikler som ble utgitt i etterkant av konferansen, på oppdrag fra Deltaseneteret.

Utfordringen

Å samle artiklene fra de fremste internasjonale ressursene innen temaet universell utforming (UU), i en utgivelse som innfrir strenge krav til universell utforming og representerer konferansen på en distinkt og interressant måte.

 

Løsningen

Det ble lagt stor vekt på lesbarhet i setting av teksten, ved tydelig hierarkisk inndeling, skriftstørrelser, linjefall, kontraster og fargebruk. I og med at resultatet ble en forholdsvis tykk publikasjon var margbredder viktig, i tillegg til papirets blankhet og gjennomskinn.

Resultat

148 sider trykket på papir og utgitt som pdf, med egne UU-krav knyttet til det digitale formatet. En prestisjejobb for våre designere med landets fremste kompetansemiljø innen universell utforming som oppdragsgiver.