Mål og strategier kan fortelles på mange måter. Slik hjalp vi AtB med å uttrykke målet om å gi mennesker muligheter til å skape sine liv og sin historie. 

Sammen med Håvard Bustnes og UpNorth Film forenklet vi en konsernstrategi til en film om mennesker. Hele Trøndelag, hele veien. 

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap og tilbyr et framtidsrettet og bærekraftig kollektivtilbud for hele fylket. Med det følger et stort ansvar. De skal gi mennesker muligheter til å skape sine liv og sin historie. For seg, for sine og for samfunnet, uavhengig av alder, helse, økonomi og bosted.

For kunden er det det som ligger i enden av reisen som er målet. Det er her, på arbeidsplassen, skolen, teateret eller i skiløypa at mulighetene og historiene skapes. AtB skal tilby bærekraftige mobilitetsløsninger som gjør dette mulig, ed smidige, sømløse reiser med buss, trikk, hurtigbåt, ferge og skoleskyss.