Alle elsker salg

Kunde
Trondheim Torg

Hva får Trondhjemmerne til å "gå mann av huse"? Fotball, grilling og I Love Salg. Hver gang Trondheim Torg inviterer til salg i alle butikkene – blir det fullt hus. 

Utfordringen

I 2008 fikk vi utfordringen om å lage et salgskonsept som kunne vare i minst to år. 

Løsningen

15 år senere arrangerer Trondheim Torg fortsatt I Love Salg to ganger i året. Konseptet har fornyet seg mange ganger, og så lenge folk trofast kommer for å gjøre gode kjøp, fortsetter vi å lage salgskampanjer. 

Kampanjen går i høyoppmerksomhetskanaler som kino, adshels og annonse i Adresseavisen, og på display i nettaviser og SoMe.