Publisert 05.04.20

Energiinnovatør valgte HK og Tank

Med utfordrermentalitet, innovativ teknologi og nye forretningsmodeller passer ikke Winns inn i de tradisjonelle båsene i sin bransje.

Derfor etablerte energiselskapet samarbeid med HK Reklamebyrå og Tank Design for å videreutvikle sin strategiske kommunikasjon og identitet. Oppstarten kom samtidig med koronarestriksjonene, uten at det hindret Winns og CEO Guro Solem i å sette fart. 

– Det er aldri et bedre tidspunkt for utvikling enn når man har tid til å tenke, diskutere og konkludere rundt lange tanker. Å kombinere strategiske langsiktige tanker med operativ fremdrift er en utfordrende balanse, sier Solem.

– Dette gjelder alle selskap, men kanskje spesielt vekstselskap. Vi velger nå å prioritere utviklingsarbeid. Når dette er gjort, vil vi ha bedre retning og det blir enklere å lede og styre oss i en travel hverdag.

Innovative løsninger
Winns er en utfordrer i energibransjen med løsninger som kan bidra til å løse viktige energiutfordringer. Winns utvikler varmepumpesystemer som kun benytter naturlige kuldemedier – ny teknologi som er både utslippsfri og svært lønnsom.

Med tilhold under samme kuppel i Posthuset samarbeider HK Reklamebyrå og Tank Design på mange prosjekter. For Winns har Tank hovedansvar for identitetsdesign mens HK gjør kommunikasjonsløsningene. Innsikt og strategi løser de sammen og i tett samarbeid med kunden.

Team av spesialister
– Posthuset er godt rigget som kompetansemiljø for å løse denne type oppdrag, sier Frode Midjo, planner i HK reklamebyrå. – Det er en styrke for oss at vi kan sette sammen et team av spesialister fra ulike disipliner som følger prosjektet fra starten, samtidig som kunden har komforten av å jobbe med ett kontaktpunkt og et etablert team som kjenner hverandre fra før.

Velfungerende samarbeid
Oppstarten har vært gjennomført som workshops i videomøter i Microsoft Teams. Ikke så uvanlig i disse dager, men potensielt krevende i tunge strategiske prosesser med mange deltakere. Solem er godt fornøyd med arbeidsmåten.

– Teams-møtene fungerer veldig godt, også i kreative prosesser. Folkene vi jobber med er jo en jovial gjeng som man ville likt å møte på en kaffe eller bar. Og det hjelper jo, smiler hun.

 
 

Jobber

HK lager kommersiell kommunikasjon for alle kanaler. Se et utvalg av jobbene våre. Fra små stunt til store kampanjer.

Se jobber