Publisert 05.04.20

Energiinnovatør valgte HK og Tank

Med utfordrermentalitet, innovativ teknologi og nye forretningsmodeller passer ikke Winns inn i de tradisjonelle båsene i sin bransje.

Derfor etablerte energiselskapet samarbeid med HK Reklamebyrå og Tank Design for å videreutvikle sin strategiske kommunikasjon og identitet. Oppstarten kom samtidig med koronarestriksjonene, uten at det hindret Winns og CEO Guro Solem i å sette fart. 

– Det er aldri et bedre tidspunkt for utvikling enn når man har tid til å tenke, diskutere og konkludere rundt lange tanker. Å kombinere strategiske langsiktige tanker med operativ fremdrift er en utfordrende balanse, sier Solem.

– Dette gjelder alle selskap, men kanskje spesielt vekstselskap. Vi velger nå å prioritere utviklingsarbeid. Når dette er gjort, vil vi ha bedre retning og det blir enklere å lede og styre oss i en travel hverdag.

Innovative løsninger
Winns er en utfordrer i energibransjen med løsninger som kan bidra til å løse viktige energiutfordringer. Winns utvikler varmepumpesystemer som kun benytter naturlige kuldemedier – ny teknologi som er både utslippsfri og svært lønnsom.

Med tilhold under samme kuppel i Posthuset samarbeider HK Reklamebyrå og Tank Design på mange prosjekter. For Winns har Tank hovedansvar for identitetsdesign mens HK gjør kommunikasjonsløsningene. Innsikt og strategi løser de sammen og i tett samarbeid med kunden.

Team av spesialister
– Posthuset er godt rigget som kompetansemiljø for å løse denne type oppdrag, sier Frode Midjo, planner i HK reklamebyrå. – Det er en styrke for oss at vi kan sette sammen et team av spesialister fra ulike disipliner som følger prosjektet fra starten, samtidig som kunden har komforten av å jobbe med ett kontaktpunkt og et etablert team som kjenner hverandre fra før.

Velfungerende samarbeid
Oppstarten har vært gjennomført som workshops i videomøter i Microsoft Teams. Ikke så uvanlig i disse dager, men potensielt krevende i tunge strategiske prosesser med mange deltakere. Solem er godt fornøyd med arbeidsmåten.

– Teams-møtene fungerer veldig godt, også i kreative prosesser. Folkene vi jobber med er jo en jovial gjeng som man ville likt å møte på en kaffe eller bar. Og det hjelper jo, smiler hun.

 
 

Aktuelt

Sjekk hva som skjer hos oss!

Aktuelt