Publisert 26.04.20

Endringsledelse og innovasjonskultur

Hva er det som gjør at noen ser muligheter der andre ser problemer? Hva gjør at de klarer å gå fra å identifisere muligheter til å handle på konkrete innovasjonsprosjekter midt i en krise?

Av David Kollsete og Morten Rolseth, HK Reklamebyrå
 
Den siste tiden har vi i HK hatt fokus på å fortelle gode nyheter om selskaper som i tøffe tider satser for å sikre morgendagen. Denne gangen har vi snakket med Benn Båtvik og Øyvind Eidem i Norgeshus, et selskap som HK Alliansen samarbeider med på tvers av fagområdene kommunikasjon, teknologi og markedsføring.
 
Lykkes med rask omstilling
Da krisen inntraff 12. mars og forbrukervanene ble snudd på hodet, tok Norgeshus et modig valg: De spådde at det ikke ville ta lenge før folk begynte å drømme om hus og hytter igjen. Derfor valgte de å opprettholde normal drift og fokus på det de kan best – gode boliger, tett oppfølging og kundeløftet «Det du vil ha» – med nødvendige krisetilpasninger.

– Planen vår var å lansere en stor kampanje om kundetilfredshet 12. mars. Slik ble det ikke. Alle planene vi hadde for det neste halvåret ble lagt til side og vi måtte identifisere nye muligheter og handle raskere enn noen gang, sier Båtvik, markedsdirektør i Norgeshus.

Samtalen med Norgeshus foregikk naturlig nok digitalt og med opptak av hele møtet med Microsoft stream.

Verktøykasse for dårlige tider
– Vi er forberedt på at folk ikke kommer til å gjøre like store investeringer i bolig når usikkerheten er stor. Basert på dette har vi utviklet prisgunstige boliger med utleie som er billigere å bygge. Å ha hus for alle situasjoner er del av det vi kaller verktøykassen for dårlige tider, sier Eidem, markedssjef i Norgeshus.

– Dette ga oss konkrete ideer hvor vi gikk fra forslag til live kampanje på under en uke. Kampanjer som har gitt oss mange nye leads og oppsving i nettrafikken. Vi vet ikke effekten av alt vi har gjort ennå, men vi tror vi kommer styrket ut av dette gjennom å være enda tettere på forhandlerne og kundene våre, spår Eidem.

Kundesentrisk utvikling
At flere av konkurrentene valgte å senke farten og permittere, ga Norgeshus muligheten til å styrke posisjonen ved å være offensive. På kort tid opprettet de koronakriselederteam og gikk fra månedlige rapporteringer til daglige oppfølginger.
 
– Vi har på mange måter aldri vært tettere på forhandlerne våre enn nå. Vi har en salgs- og markedsføringsskole som skulle gå over seks måneder med samlinger. Da krisen kom, komprimerte vi skolen ned til webinarer som vi satte i gang uken etter nedstengingen, sier Eidem. – Vi lærer utrolig mye av det vi gjør nå i forhold til effektivitet, digital samhandling og optimalisering av egne operasjonelle rutiner. Læring som vil gjøre oss enda bedre og mer smidige etter krisen.
 
Fant god balanse
Med 70 ansatte på kjedekontoret på Melhus som over natten skulle jobbe hver for seg på hjemmekontor bød det ambisiøse aktivitetsnivået på nye utfordringer. Med romslighet som grunnverdi ble den nye arbeidsdagen en balansegang mellom effektivt arbeid og fleksibilitet for de som plutselig satt med hjemmeskole og barnehage på «kontoret».

– Våre ansatte har alle bidratt på eksemplarisk vis. Vi viser forståelse for hverandre og alle bidrar og gjør ting de ikke har gjort før. Dette er perfekt grobunn for nyskapning og innspill til nye måter å gjøre ting på, sier Båtvik.

Best på folk
En av Norgeshus sine strategiske pilarer er å være best på folk. Best på folk i kjedekontoret og hos forhandlerne. Et fokus som henger tett sammen med ambisjonen om å ha Norges mest fornøyde kunder.

– Som bedrift bruker vi mye tid og ressurser på menneskene våre. Dette er en satsing som reflekteres i vårt arbeid med Great Place To Work. Derfor ble det viktig å gå raskt ut til våre ansatte i kjedekontoret og hos forhandlerne med tydelig signal om at vi ikke skal permittere. Vi ville investere i våre ansatte nå for å skape konkurransefortrinn i framtiden, sier Båtvik.

– Det vi ser er at krisen har spisset arbeidet vårt enda mer. Hvordan tar vi vare på våre ansatte? Hvordan hjelper vi våre forhandlere? Vi har blitt enda mer kundeorienterte og ut av det kommer det alltid noe godt.

Gir gass på digital transformasjon
– Et satsningsområde for oss er å være innovative også innen digitale tjenester. Nytenking skjer ikke ved å sitte i ro og vente på at andre skal gjøre det, den strategien funker ikke for oss. En viktig del av kulturen vår er å være først – vi ønsker å være i førersetet. Ikke alt går på skinner med en gang, men ofte oppstår helt ny verdi for både organisasjon og kunder, sier Båtvik.

– I løpet av krisen har vi gått fra ide til ferdig løsning på under to uker for konkrete digitale tjenester som digital budgivning og digital kontraktsignering. Korte beslutningsveier og tydelige mandat har vist seg å være effektfull ledelse. Å komme raskt ut i markedet er viktigere enn å gjøre det perfekt. Da er det også viktig med gode samarbeidspartnere som HK Link og resten av HK Alliansen for å lykkes med hurtige endringer i markedsarbeidet vårt. Vi trenger partnere som utfordrer og er endringsvillige sammen med oss, påpeker markedsdirektøren.

Ingen vet helt hvordan denne situasjonen kommer til å ende. Men Norgeshus har tro på at å investere i menneskene, markedsføringen og digitale initiativer nå vil øke sjansen for å komme styrket ut av dette i et lengre perspektiv. 

 

Aktuelt

Sjekk hva som skjer hos oss!

Aktuelt