Nytt design kredittkort

Kunde
DNB

Med mange og ulike kredittkort i Cresco-porteføljen satt DNB på en produktserie som spriket i identitet og signaler. Oppdragsgiver savnet en rød merkevaretråd i kortfamilien sin. Vi fikk oppdraget med å skape helhet.

Utfordringen

Med allerede etablert kommunikasjonsplattform for Cresco-familien som visuelt utgangspunkt integrerte vi designet fra print og digital kommunikasjon I kortdesignet. En spennende utfordring, ettersom design av kredittkort byr på helt spesielle krav og premisser. Vi har lang erfaring med design av kort og så derfor at kollasjgrepet i plattformen var et spennende utgangspunkt for en helhetlig drakt på cresco-kortene med rom for individuelle detaljer.

 

Resultat

En modern og tillitsvekkende kortdesign som ivaretar merkevarens felles personlighet og samtidig tillater at hvert kortprodukt har sitt eget individuelle uttrykk. Det visuelle spranget fra kommunikasjon til kort er eliminert, og nå trekker de ulike flatene i samme retning.

– Her har vi og DNB samarbeidet godt og videreført den eksisterende kommunikasjonsplattformen inn på nye flater. I mine øyne et vellykket eksempel på integrert og helhetlig identitetsdesign, sier Thomas Juul, art director i HK reklamebyrå.